Frederiksværk Vindkraft
 
I/S
  CVR: 19892530

e-mail: fvis.vind@gmail.com 

Kasserer:
Hanne Toke
fvis.vind@gmail.com

  

Formand:
Carsten Stampe Kristiansen
Lodsensvej 11,
3390 Hundested

 


 

 
 


Hjem

Nyheder

Møder

For interessenter

Regnskaber

Teknik

Ledelse

Andele

 

 

Kære interessenter.

 
På vegne af ledelsen i Frederiksværk Vindkraft kan jeg hermed meddele at vi har fået solgt vindmøllerne til overtagelse d. 1. december 2016.

 

 


Der har været afgivet bud fra 5 interesserede købere. Bud fra 100.000 kr. til 375.000 kr. pr. mølle.
Møllerne er solgt til højeste bud.

 
Ledelsen har fået advokat Elvir Mesanovic fra "Advokat kompagniet" i Århus til at forestå salget for at sikre en korrekt sagsbehandling.
Elvir Mesanovic har stor erfaring i salg af vindmøller og er anbefalet af Danmarks Vindmølleforening.

 


Når tinglysninger m.v. er på plads, og der er udarbejdet refusionsopgørelse fordeles kassebeholdningen mellem alle interessenter.
Det endelige beløb til udbetaling kender vi ikke endnu.
Årsopgørelse for 2016 er nu udarbejdet: Se under Regnskaber eller her.

Nettoomsætningen 2016 bekræfter, at møllerne kan forventes at give underskud når pristillæg på 10 øre pr. kwh bortfalder om kort tid.
 

Såfremt der er spørgsmål er I velkomne til at skrive.
 
Venlig Hilsen
V. Hanne Toke

  ________________
fvis.vind@gmail.com